414 Views

Čo ma čaká na školení?

Noví majitelia centier navštívia naše dvojdňové podnikateľské školenie. Na začiatok vám predstavíme pravidlá Helen Doron English franšízingu a naučíme vás pracovať s našou administratívnou online platformou. Táto platforma slúži ako podporný systém a nástroj na našu internú komunikáciu.

Okrem toho sa na školení naučíte aj praktické základy:

  • Ako zorganizovať ukážkovú hodinu
  • Ako manažovať učebné skupiny
  • Zásady lokálneho marketingu
  • Ako postupovať pri výbere zamestnancov

Tieto informácie vám pomôžu zorientovať sa pri budovaní základov vašej pobočky Helen Doron English. Reálne skúsenosti, samozrejme, naberiete postupne, počas podnikania, pri ktorom sa môžete spoľahnúť na neustálu pomoc a podporu od vášho Master Franchisora.

Ak chcete ako majiteľ centra okrem manažovania aj vyučovať, máte možnosť zúčastniť sa päťdňového pedagogického školenia. Na prácu lektorky angličtiny v Helen Doron English vás pripravia špičkoví školitelia. Naučíte sa hlavné zásady metódy Helen Doron English a dozviete sa, ako a prečo je vhodné učiť deti práve touto metódou.

Kurzy sú zvyčajne rozdelené na dva dni úvodu a hodnotenia a tri dni hĺbkového tréningu.

Môžete sa zamerať  na výučbu detí (vo veku 0 – 11 rokov) alebo tínedžerov (vo veku 12 – 19 rokov).

Okrem teoretických vedomostí na vás čaká aj prax v podobe tzv. micro teachingu, kde si na malých ukážkach precvičíte, ako učiť konkrétne témy v angličtine. Naučíme vás, ako vytiahnuť zo seba aj zo svojich žiakov to najlepšie.

Dôležitým cieľom školenia je tiež podporiť vás v tom, aby ste sa stali nezávislou a kreatívnou lektorkou či lektorom. Naučíte sa, ako lepšie vnímať potreby svojich študentov, ako udržať ich pozornosť po celú hodinu a ako ich pozitívne motivovať. Ako deti učiť a zároveň byť sama sebou.

Po absolvovaní kurzu sa z vás stane certifikovaný učiteľ metódy Helen Doron English.

415 Views

Čo ma čaká na školení?

Noví majitelia centier navštívia naše dvojdňové podnikateľské školenie. Na začiatok vám predstavíme pravidlá Helen Doron English franšízingu a naučíme vás pracovať s našou administratívnou online platformou. Táto platforma slúži ako podporný systém a nástroj na našu internú komunikáciu.

Okrem toho sa na školení naučíte aj praktické základy:

  • Ako zorganizovať ukážkovú hodinu
  • Ako manažovať učebné skupiny
  • Zásady lokálneho marketingu
  • Ako postupovať pri výbere zamestnancov

Tieto informácie vám pomôžu zorientovať sa pri budovaní základov vašej pobočky Helen Doron English. Reálne skúsenosti, samozrejme, naberiete postupne, počas podnikania, pri ktorom sa môžete spoľahnúť na neustálu pomoc a podporu od vášho Master Franchisora.

Ak chcete ako majiteľ centra okrem manažovania aj vyučovať, máte možnosť zúčastniť sa päťdňového pedagogického školenia. Na prácu lektorky angličtiny v Helen Doron English vás pripravia špičkoví školitelia. Naučíte sa hlavné zásady metódy Helen Doron English a dozviete sa, ako a prečo je vhodné učiť deti práve touto metódou.

Kurzy sú zvyčajne rozdelené na dva dni úvodu a hodnotenia a tri dni hĺbkového tréningu.

Môžete sa zamerať  na výučbu detí (vo veku 0 – 11 rokov) alebo tínedžerov (vo veku 12 – 19 rokov).

Okrem teoretických vedomostí na vás čaká aj prax v podobe tzv. micro teachingu, kde si na malých ukážkach precvičíte, ako učiť konkrétne témy v angličtine. Naučíme vás, ako vytiahnuť zo seba aj zo svojich žiakov to najlepšie.

Dôležitým cieľom školenia je tiež podporiť vás v tom, aby ste sa stali nezávislou a kreatívnou lektorkou či lektorom. Naučíte sa, ako lepšie vnímať potreby svojich študentov, ako udržať ich pozornosť po celú hodinu a ako ich pozitívne motivovať. Ako deti učiť a zároveň byť sama sebou.

Po absolvovaní kurzu sa z vás stane certifikovaný učiteľ metódy Helen Doron English.