528 Views

Čo ma čaká na školení?

Po prihlásení sa na školenie vám pomôžeme nájsť kurz, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. Kurzy prebiehajú počas celého roka v mnohých mestách. Čas a miesto konania kurzu si preto budete môcť vybrať z viacerých možností.

Na prácu lektorky angličtiny v Helen Doron English vás pripravia špičkoví školitelia. Naučíte sa hlavné zásady metódy Helen Doron English a dozviete sa, ako a prečo je vhodné učiť deti práve touto metódou.

Kurzy sú zvyčajne rozdelené na dva dni úvodu a hodnotenia a tri dni hĺbkového tréningu.
Môžete sa zamerať na výučbu detí (vo veku 0 – 11 rokov) alebo tínedžerov (vo veku 12 – 19 rokov).

Okrem teoretických vedomostí na vás čaká aj prax v podobe tzv. micro teachingu, kde si na malých ukážkach precvičíte, ako učiť konkrétne témy v angličtine. Naučíme vás, ako vytiahnuť zo seba aj zo svojich žiakov to najlepšie.

Dôležitým cieľom školenia je tiež podporiť vás v tom, aby ste sa stali nezávislou a kreatívnou lektorkou či lektorom. Naučíte sa, ako lepšie vnímať potreby svojich študentov, ako udržať ich pozornosť počas celej hodiny a ako ich pozitívne motivovať. Ako deti učiť a zároveň byť sama sebou.

Nečaká vás žiadny ťažký záverečný test. Kurz uzavriete esejou, v ktorej zhrniete to, čo ste sa naučili na školení.

Po absolvovaní kurzu sa z vás stane certifikovaný učiteľ metódy Helen Doron English. Tu sa však pomoc a podpora od Helen Doron English nekončí, práve naopak.

529 Views

Čo ma čaká na školení?

Po prihlásení sa na školenie vám pomôžeme nájsť kurz, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. Kurzy prebiehajú počas celého roka v mnohých mestách. Čas a miesto konania kurzu si preto budete môcť vybrať z viacerých možností.

Na prácu lektorky angličtiny v Helen Doron English vás pripravia špičkoví školitelia. Naučíte sa hlavné zásady metódy Helen Doron English a dozviete sa, ako a prečo je vhodné učiť deti práve touto metódou.

Kurzy sú zvyčajne rozdelené na dva dni úvodu a hodnotenia a tri dni hĺbkového tréningu.
Môžete sa zamerať na výučbu detí (vo veku 0 – 11 rokov) alebo tínedžerov (vo veku 12 – 19 rokov).

Okrem teoretických vedomostí na vás čaká aj prax v podobe tzv. micro teachingu, kde si na malých ukážkach precvičíte, ako učiť konkrétne témy v angličtine. Naučíme vás, ako vytiahnuť zo seba aj zo svojich žiakov to najlepšie.

Dôležitým cieľom školenia je tiež podporiť vás v tom, aby ste sa stali nezávislou a kreatívnou lektorkou či lektorom. Naučíte sa, ako lepšie vnímať potreby svojich študentov, ako udržať ich pozornosť počas celej hodiny a ako ich pozitívne motivovať. Ako deti učiť a zároveň byť sama sebou.

Nečaká vás žiadny ťažký záverečný test. Kurz uzavriete esejou, v ktorej zhrniete to, čo ste sa naučili na školení.

Po absolvovaní kurzu sa z vás stane certifikovaný učiteľ metódy Helen Doron English. Tu sa však pomoc a podpora od Helen Doron English nekončí, práve naopak.