442 Views

Aký je rozdiel medzi učiteľom a nezávislým učiteľom?

S Helen Doron English máte svoj čas aj osobnostný rast pevne vo svojich rukách. Ako učiteľ angličtiny si môžete vybrať kariéru, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu životnému štýlu. Ponúka väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní pracovného času osobným a rodinným záväzkom. V spoločnosti Helen Doron English môžete rásť a meniť svoje možnosti kariéry tak, aby vyhovovali vašim potrebám a snahám.

Helen Doron English ponúka tri možnosti spolupráce:

  • učiteľ vo vyučovacom centre
  • nezávislý učiteľ
  • franšízant vo vyučovacích štúdiách a centrách

Mnohí z našich učiteľov sa postupne vypracovali na franšízantov vzdelávacích centier.

Ako lektor alebo lektorka budete pracovať pre už existujúcu pobočku Helen Doron English vo vašom meste. Každý spolupracovník centra má možnosť dohodnúť sa na podmienkach spolupráce tak, aby to vyhovovalo všetkým stranám. Mnoho našich lektoriek začínalo popri materskej dovolenke alebo druhej práci a niektoré sa postupne vypracovali až na manažérky vyučovacích centier Helen Doron English.

Vždy však uprednostníme dlhodobú spoluprácu. Deti potrebujú stabilitu a tiež chceme, aby si naše lektorky užívali výsledky svojej práce a sledovali pokrok svojich žiakov.

Nezávislý učiteľ je náš nezávislý obchodný partner. Pôsobí pod značkou Helen Doron English v meste, kde vyučovacie centrum ešte neexistuje. Individuálne si organizuje a učí vlastné skupiny detí. Kurzy Helen Doron English sú navrhnuté tak, aby podporovali nábor nových študentov a zároveň si udržali tých dlhodobých. Je preto vysoká pravdepodobnosť, že ak sa do práce pustíte naplno, vaše podnikanie a príjem sa budú postupne zvyšovať.

443 Views

Aký je rozdiel medzi učiteľom a nezávislým učiteľom?

S Helen Doron English máte svoj čas aj osobnostný rast pevne vo svojich rukách. Ako učiteľ angličtiny si môžete vybrať kariéru, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu životnému štýlu. Ponúka väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní pracovného času osobným a rodinným záväzkom. V spoločnosti Helen Doron English môžete rásť a meniť svoje možnosti kariéry tak, aby vyhovovali vašim potrebám a snahám.

Helen Doron English ponúka tri možnosti spolupráce:

  • učiteľ vo vyučovacom centre
  • nezávislý učiteľ
  • franšízant vo vyučovacích štúdiách a centrách

Mnohí z našich učiteľov sa postupne vypracovali na franšízantov vzdelávacích centier.

Ako lektor alebo lektorka budete pracovať pre už existujúcu pobočku Helen Doron English vo vašom meste. Každý spolupracovník centra má možnosť dohodnúť sa na podmienkach spolupráce tak, aby to vyhovovalo všetkým stranám. Mnoho našich lektoriek začínalo popri materskej dovolenke alebo druhej práci a niektoré sa postupne vypracovali až na manažérky vyučovacích centier Helen Doron English.

Vždy však uprednostníme dlhodobú spoluprácu. Deti potrebujú stabilitu a tiež chceme, aby si naše lektorky užívali výsledky svojej práce a sledovali pokrok svojich žiakov.

Nezávislý učiteľ je náš nezávislý obchodný partner. Pôsobí pod značkou Helen Doron English v meste, kde vyučovacie centrum ešte neexistuje. Individuálne si organizuje a učí vlastné skupiny detí. Kurzy Helen Doron English sú navrhnuté tak, aby podporovali nábor nových študentov a zároveň si udržali tých dlhodobých. Je preto vysoká pravdepodobnosť, že ak sa do práce pustíte naplno, vaše podnikanie a príjem sa budú postupne zvyšovať.