424 Views

Ako vyzerá typická hodina?

Lekcie sa zameriavajú na učenie sa pomocou zapájania celého mozgu. Deti sa na hodine stretnú s rôznymi aktivitami, ktoré stimulujú všetky zmysly. Ide napríklad o pesničky, hry, výtvarné aktivity, tanec, pohyb, dramatické scénky a podobne.

Učitelia pri plánovaní hodiny berú do úvahy rôzne druhy zmyslového vnímania detí. Na ich základe potom vyberajú pestré spôsoby a aktivity, ktoré podporia prirodzené učenie sa. Využívajú napríklad rôzne hry, opakovanie slovíčok i jazykových štruktúr či jedinečných piesní s pohybmi.

Typická lekcia je preto dynamická a zábavná. Učitelia deti motivujú k spontánnemu rozprávaniu, spolu tvoria, hýbu sa a spievajú. Deti povzbudzujú a plynulo rozprúdia komunikáciu v triede. Pretože Helen Doron English je okrem učenia sa aj o zábave, pozitívnej energii a vzájomnom porozumení medzi žiakmi a učiteľom.

425 Views

Ako vyzerá typická hodina?

Lekcie sa zameriavajú na učenie sa pomocou zapájania celého mozgu. Deti sa na hodine stretnú s rôznymi aktivitami, ktoré stimulujú všetky zmysly. Ide napríklad o pesničky, hry, výtvarné aktivity, tanec, pohyb, dramatické scénky a podobne.

Učitelia pri plánovaní hodiny berú do úvahy rôzne druhy zmyslového vnímania detí. Na ich základe potom vyberajú pestré spôsoby a aktivity, ktoré podporia prirodzené učenie sa. Využívajú napríklad rôzne hry, opakovanie slovíčok i jazykových štruktúr či jedinečných piesní s pohybmi.

Typická lekcia je preto dynamická a zábavná. Učitelia deti motivujú k spontánnemu rozprávaniu, spolu tvoria, hýbu sa a spievajú. Deti povzbudzujú a plynulo rozprúdia komunikáciu v triede. Pretože Helen Doron English je okrem učenia sa aj o zábave, pozitívnej energii a vzájomnom porozumení medzi žiakmi a učiteľom.