2084 Views

Učitelia oslavujú sviatok, patrí im obrovská gratulácia!

V nedeľu 28. marca oslavujú svoj sviatok učitelia. Tento deň pripadá na Slovensku
na výročie narodenia Jána Amosa Komenského. Keďže majú učitelia za sebou celkom výnimočný a obzvlášť náročný rok, zaslúžia si obrovskú gratuláciu, ku ktorej sa pripájajú aj vyučovacie centrá Helen Doron English (HDE).

Pred rokom sme boli na štarte celosvetovej pandémie a nikto nevedel, čo nás presne čaká. Z učiteľov sa za posledných dvanásť mesiacov museli stať odborníci na diaľkovú výučbu, museli zvládnuť nové technológie a aj iné metódy učenia. Pre mňa patria učitelia hneď po zdravotných odborníkoch k najväčším hrdinom súčasnosti,“ hovorí Katalin Deák, riaditeľka centrály Helen Doron English pre Slovenskú republiku.

Učitelia z 42 slovenských pobočiek HDE zvládajú výučbu s pomocou počítačov
a špeciálnej videokonferenčnej platformy. Každá vyučovacia hodina je aj vďaka medzinárodnej previazanosti starostlivo metodicky pripravená. Lektori pripravujú
pre deti prínosné lekcie angličtiny, ktoré ich neustále posúvajú vpred. S deťmi pracujú tak, aby komunikácia na diaľku čo možno najlepšie pripomínala osobné stretnutie
v učebniach. Ohlasy od rodičov potvrdzujú, že sa im to darí. „Deti zábavná výučba veľmi baví, majú rady svoju učiteľku,“ napísala jedna z mamičiek v e-maile adresovanom našej škole. „Usmievavé lektorky, priateľské prostredie. Deti získavajú hravou formou veľkú slovnú zásobu,“ uviedla ďalšia mamička.

Situácia učiteľov z centier HDE pritom nie je vôbec jednoduchá. „Niektorí vyučujú zároveň na základných aj stredných školách. Po dopoludňajšej výučbe sa popoludní
a v podvečer venujú deťom z vyučovacích centier HDE. Učiteľky sú našimi najväčšími hviezdami. Skláňam sa pred ich nasadením, “ zdôrazňuje Katalin Deák.

Vo vyučovacích centrách Helen Doron English rozmiestnených po Slovensku pôsobí
v súčasnosti okolo 100 lektorov – od začínajúcich pedagógov po skúsené učiteľky
a učiteľov. “K našim učiteľom patria tiež študenti vysokých škôl, ktorí u nás dostávajú príležitosť zoznámiť sa s výborne fungujúcou metódou výučby jazykov. Získajú kvalitný tréning, so svojím koučom zostávajú v pravidelnom kontakte a neustále sa zdokonaľujú, aby mohli rozširovať svoje pôsobenie v kurzoch. Hneď na začiatku svojej pedagogickej kariéry si osvojujú metodiku a postupy, ktoré môžu rozvíjať celý profesionálny život, „opisuje Katalin Deák z centrály Helen Doron English.

Medzi učiteľkami a učiteľmi možno pritom nájsť veľa zaujímavých životných a profesijných príbehov. Niektoré sa však často opakujú: Učiteľky sa postupom času vďaka franšízingu prepracujú k vlastnému vyučovaciemu centru a ženy po materskej dovolenke hľadajú zmysluplnejšie povolania, než im ponúka napríklad práca v korporáte. „Je to práca,
v ktorej cítim, že to, čo robím, má zmysel“ hovorí Lucia Briestenská z vyučovacieho centra HDE v Považskej Bystrici.

Vyučovacie centrá Helen Doron English po celom svete oslávia tento rok veľké jubileum. Od začiatku využívania tejto jedinečnej metódy uplynulo už 35 rokov.

2085 Views

Učitelia oslavujú sviatok, patrí im obrovská gratulácia!

V nedeľu 28. marca oslavujú svoj sviatok učitelia. Tento deň pripadá na Slovensku
na výročie narodenia Jána Amosa Komenského. Keďže majú učitelia za sebou celkom výnimočný a obzvlášť náročný rok, zaslúžia si obrovskú gratuláciu, ku ktorej sa pripájajú aj vyučovacie centrá Helen Doron English (HDE).

Pred rokom sme boli na štarte celosvetovej pandémie a nikto nevedel, čo nás presne čaká. Z učiteľov sa za posledných dvanásť mesiacov museli stať odborníci na diaľkovú výučbu, museli zvládnuť nové technológie a aj iné metódy učenia. Pre mňa patria učitelia hneď po zdravotných odborníkoch k najväčším hrdinom súčasnosti,“ hovorí Katalin Deák, riaditeľka centrály Helen Doron English pre Slovenskú republiku.

Učitelia z 42 slovenských pobočiek HDE zvládajú výučbu s pomocou počítačov
a špeciálnej videokonferenčnej platformy. Každá vyučovacia hodina je aj vďaka medzinárodnej previazanosti starostlivo metodicky pripravená. Lektori pripravujú
pre deti prínosné lekcie angličtiny, ktoré ich neustále posúvajú vpred. S deťmi pracujú tak, aby komunikácia na diaľku čo možno najlepšie pripomínala osobné stretnutie
v učebniach. Ohlasy od rodičov potvrdzujú, že sa im to darí. „Deti zábavná výučba veľmi baví, majú rady svoju učiteľku,“ napísala jedna z mamičiek v e-maile adresovanom našej škole. „Usmievavé lektorky, priateľské prostredie. Deti získavajú hravou formou veľkú slovnú zásobu,“ uviedla ďalšia mamička.

Situácia učiteľov z centier HDE pritom nie je vôbec jednoduchá. „Niektorí vyučujú zároveň na základných aj stredných školách. Po dopoludňajšej výučbe sa popoludní
a v podvečer venujú deťom z vyučovacích centier HDE. Učiteľky sú našimi najväčšími hviezdami. Skláňam sa pred ich nasadením, “ zdôrazňuje Katalin Deák.

Vo vyučovacích centrách Helen Doron English rozmiestnených po Slovensku pôsobí
v súčasnosti okolo 100 lektorov – od začínajúcich pedagógov po skúsené učiteľky
a učiteľov. “K našim učiteľom patria tiež študenti vysokých škôl, ktorí u nás dostávajú príležitosť zoznámiť sa s výborne fungujúcou metódou výučby jazykov. Získajú kvalitný tréning, so svojím koučom zostávajú v pravidelnom kontakte a neustále sa zdokonaľujú, aby mohli rozširovať svoje pôsobenie v kurzoch. Hneď na začiatku svojej pedagogickej kariéry si osvojujú metodiku a postupy, ktoré môžu rozvíjať celý profesionálny život, „opisuje Katalin Deák z centrály Helen Doron English.

Medzi učiteľkami a učiteľmi možno pritom nájsť veľa zaujímavých životných a profesijných príbehov. Niektoré sa však často opakujú: Učiteľky sa postupom času vďaka franšízingu prepracujú k vlastnému vyučovaciemu centru a ženy po materskej dovolenke hľadajú zmysluplnejšie povolania, než im ponúka napríklad práca v korporáte. „Je to práca,
v ktorej cítim, že to, čo robím, má zmysel“ hovorí Lucia Briestenská z vyučovacieho centra HDE v Považskej Bystrici.

Vyučovacie centrá Helen Doron English po celom svete oslávia tento rok veľké jubileum. Od začiatku využívania tejto jedinečnej metódy uplynulo už 35 rokov.