2583 Views

Online hodiny sú s nami zábava

Pokračujúca koronavirová epidémia úplne zmenila vzdelávanie detí. Učitelia vyučovacích centier Helen Doron English si aj s novou situáciou kreatívne poradili. Hodiny angličtiny pokračujú ďalej a s online výučbou neprišli o hravosť a nápaditosť.

„Ďakujem vám za zabezpečenie náhradného spôsobu výučby pre deti v čase, keď nemôžu hodiny angličtiny kvôli epidémii navštevovať. Našli ste výborný spôsob, ako deti udržať v kontakte s výučbou. Učí sa síce v domácom prostredí, ale so svojimi kamarátmi a s obľúbenou učiteľkou. Online výučba je pre nich príjemnou zmenou najmä teraz, kedy musia byť celé dni doma,“  tak znie jedna z e-mailových správ, ktoré vyučovacie centrum Helen Doron English dostáva od rodičov svojich študentov.

Žiačikovia vyučovacích centier Helen Doron English u nás pokračujú v porovnateľnej kvalite vzdelávania, na akú sú zvyknutí z učební. Zapájame všetky zmysly, využívame hry a ďalšie kreatívne prvky, ako dosiahnuť stabilné pokroky.

Viac než rok po začiatku epidémie zvádza veľa učiteľov základných škôl s online výučbou viac menej úspešný boj. V súčasnej situácii nie sú veľakrát učitelia cudzích jazykov základných škôl schopní, na rozdiel od lektorov Helen Doron English, takúto pozornosť
a systém ponúknuť. Mnoho školákov doma len prepisuje do zošitov slovíčka, čítajú
z učebnice cvičenia za cvičením a niekedy výučba jazykov dokonca úplne odpadla.

Našou výhodou je medzinárodný koncept Helen Doron English. S výdatným prispením kolegov zo Slovenskej republiky pripravila centrála sídliaca v Izraeli online prezentácie, ktoré naši učitelia využívajú pri vzdelávaní na diaľku – s pomocou zodpovedajúceho počítačového vybavenia a špeciálnej video-konferenčnej platformy. Každá vyučovacia hodina v Helen Doron English je starostlivo metodicky pripravená
a jedna nadväzuje na druhú. Učitelia Helen Doron English presne vedia, ako majú s deťmi pracovať, aby učenie na diaľku, čo možno najlepšie pripomínalo osobné stretnutie
v učebniach.

Naše online hodiny nie sú len nudnou prezentáciou. Ponúkame mnoho interaktívnych aktivít. Deti hrajú na počítači pexeso, vyfarbujú, spájajú, presúvajú obrázky alebo točia koleso šťastia. Najväčšia zábava je v skupinkách troj – až štvorročných detí. Ďakujeme rodičom, že sa s nami podieľajú na príprave domácich pomôcok a na hodine ich aj aktívne využívajú.

Novinkou vo výučbe je napríklad aj online kontakt medzi skupinami žiakov a študentov z rôznych krajín. „Takéto spojenie našich skupín s deťmi zo zahraničia si získalo veľmi pozitívny ohlas. Deti si overili, prečo sa vlastne anglický jazyk učia a že sú schopné dorozumieť sa s rovesníkmi z cudzej krajiny. “Okrem toho si vzájomne odovzdávajú skúsenosti s trávením času v izolácii,“  potvrdzuje Katalin Deák z centrály Helen Doron English.

Naši učitelia z celého sveta sa prepájajú na sociálnych sieťach do skupín, kde si vymieňajú nápady a skúsenosti s online výučbou. Rovnaké prepojenia fungujú aj medzi jednotlivými výučovacími centrami, ktoré máme po celom Slovensku. Na Slovensku funguje viac ako 42 pobočiek Helen Doron English, ktoré majú cez 4500 študentov.

 

 

2584 Views

Online hodiny sú s nami zábava

Pokračujúca koronavirová epidémia úplne zmenila vzdelávanie detí. Učitelia vyučovacích centier Helen Doron English si aj s novou situáciou kreatívne poradili. Hodiny angličtiny pokračujú ďalej a s online výučbou neprišli o hravosť a nápaditosť.

„Ďakujem vám za zabezpečenie náhradného spôsobu výučby pre deti v čase, keď nemôžu hodiny angličtiny kvôli epidémii navštevovať. Našli ste výborný spôsob, ako deti udržať v kontakte s výučbou. Učí sa síce v domácom prostredí, ale so svojimi kamarátmi a s obľúbenou učiteľkou. Online výučba je pre nich príjemnou zmenou najmä teraz, kedy musia byť celé dni doma,“  tak znie jedna z e-mailových správ, ktoré vyučovacie centrum Helen Doron English dostáva od rodičov svojich študentov.

Žiačikovia vyučovacích centier Helen Doron English u nás pokračujú v porovnateľnej kvalite vzdelávania, na akú sú zvyknutí z učební. Zapájame všetky zmysly, využívame hry a ďalšie kreatívne prvky, ako dosiahnuť stabilné pokroky.

Viac než rok po začiatku epidémie zvádza veľa učiteľov základných škôl s online výučbou viac menej úspešný boj. V súčasnej situácii nie sú veľakrát učitelia cudzích jazykov základných škôl schopní, na rozdiel od lektorov Helen Doron English, takúto pozornosť
a systém ponúknuť. Mnoho školákov doma len prepisuje do zošitov slovíčka, čítajú
z učebnice cvičenia za cvičením a niekedy výučba jazykov dokonca úplne odpadla.

Našou výhodou je medzinárodný koncept Helen Doron English. S výdatným prispením kolegov zo Slovenskej republiky pripravila centrála sídliaca v Izraeli online prezentácie, ktoré naši učitelia využívajú pri vzdelávaní na diaľku – s pomocou zodpovedajúceho počítačového vybavenia a špeciálnej video-konferenčnej platformy. Každá vyučovacia hodina v Helen Doron English je starostlivo metodicky pripravená
a jedna nadväzuje na druhú. Učitelia Helen Doron English presne vedia, ako majú s deťmi pracovať, aby učenie na diaľku, čo možno najlepšie pripomínalo osobné stretnutie
v učebniach.

Naše online hodiny nie sú len nudnou prezentáciou. Ponúkame mnoho interaktívnych aktivít. Deti hrajú na počítači pexeso, vyfarbujú, spájajú, presúvajú obrázky alebo točia koleso šťastia. Najväčšia zábava je v skupinkách troj – až štvorročných detí. Ďakujeme rodičom, že sa s nami podieľajú na príprave domácich pomôcok a na hodine ich aj aktívne využívajú.

Novinkou vo výučbe je napríklad aj online kontakt medzi skupinami žiakov a študentov z rôznych krajín. „Takéto spojenie našich skupín s deťmi zo zahraničia si získalo veľmi pozitívny ohlas. Deti si overili, prečo sa vlastne anglický jazyk učia a že sú schopné dorozumieť sa s rovesníkmi z cudzej krajiny. “Okrem toho si vzájomne odovzdávajú skúsenosti s trávením času v izolácii,“  potvrdzuje Katalin Deák z centrály Helen Doron English.

Naši učitelia z celého sveta sa prepájajú na sociálnych sieťach do skupín, kde si vymieňajú nápady a skúsenosti s online výučbou. Rovnaké prepojenia fungujú aj medzi jednotlivými výučovacími centrami, ktoré máme po celom Slovensku. Na Slovensku funguje viac ako 42 pobočiek Helen Doron English, ktoré majú cez 4500 študentov.