Mladší školský vek (9-12)
Najbližšia jazyková škola Helen Doron vám pomôže vybrať najvhodnejší kurz pre vaše dieťa.
Paul Ward Explores‎
Paul Ward Explores‎

Tento nový kurz je určený pre začínajúcich študentov vo veku 8-14 rokov, ako aj pre pokročilých študentov, ktorí sú na úrovni Pre-A1 spoločného európskeho referenčného rámca.

Tento nový kurz je určený pre začínajúcich študentov vo veku 8-14 rokov, ako aj pre pokročilých študentov, ktorí sú na úrovni Pre-A1 spoločného európskeho referenčného rámca.

Osem originálnych piesní, príbehov a zábavných aktivít študentov motivuje a zapája do celosvetových dobrodružstiev Paula Warda. Na každej napínavej hodine sa študenti pripájajú k Paulovi, keď cestuje po svete, stretáva sa s novými priateľmi a spoznáva rôzne kultúry a krajiny.

Kurz pokrýva veľkú slovnú zásobu s 1800 slovíčkami, zahŕňa počúvanie a čítanie s porozumením, písanie, pravopis a pravidelné vyhodnocovanie pokrokov študenta.

Študenti sa učia angličtinu tak, ako svoj materinský jazyk – prostredníctvom príbehov, piesní, interakcií a hier na posilnenie fonetiky a zručností čítania a písania.

Vek
Od 8 do 14 rokov
Počet hodín
40
Slovná zásoba
1800 slovíčok
Dĺžka hodiny
60 až 90 minút
Vek
Od 8 do 14 rokov
Počet hodín
40
Slovná zásoba
1800 slovíčok
Dĺžka hodiny
60 až 90 minút

Tento nový kurz je určený pre začínajúcich študentov vo veku 8-14 rokov, ako aj pre pokročilých študentov, ktorí sú na úrovni Pre-A1 spoločného európskeho referenčného rámca.

Osem originálnych piesní, príbehov a zábavných aktivít študentov motivuje a zapája do celosvetových dobrodružstiev Paula Warda. Na každej napínavej hodine sa študenti pripájajú k Paulovi, keď cestuje po svete, stretáva sa s novými priateľmi a spoznáva rôzne kultúry a krajiny.

Kurz pokrýva veľkú slovnú zásobu s 1800 slovíčkami, zahŕňa počúvanie a čítanie s porozumením, písanie, pravopis a pravidelné vyhodnocovanie pokrokov študenta.

Študenti sa učia angličtinu tak, ako svoj materinský jazyk – prostredníctvom príbehov, piesní, interakcií a hier na posilnenie fonetiky a zručností čítania a písania.