Prázdninové kurzy mladší školský vek (9-12)
Najbližšia jazyková škola Helen Doron vám pomôže vybrať najvhodnejší kurz pre vaše dieťa.
English through Drama Holiday Course
English through Drama Holiday Course

Počas kurzu English trough Drama sa deti učia a precvičujú si hovorenú angličtinu prezentovaním klasickej rozprávky v zábavných a moderných verziách v štýle britskej pantomímy, s divokými kostýmami a groteskným humorom.

Počas kurzu English trough Drama sa deti učia a precvičujú si hovorenú angličtinu prezentovaním klasickej rozprávky v zábavných a moderných verziách v štýle britskej pantomímy, s divokými kostýmami a groteskným humorom. Príjemný obsah tohto kurzu a naučené dramatické techniky pomáhajú deťom prekonávať akékoľvek zábrany, ktoré môžu mať v rozprávaní sa po anglicky a taktiež im dávajú priestor na to, aby zažiarili ako hviezda.

English trough Drama sa vyučuje 4 až 5 hodín denne v priebehu 1 až 4 týždňov v rámci školských prázdnin.

Vek
Od 7 do 12 rokov
Počet hodín
1-4 týždne
Dĺžka hodiny
4-5 hodín denne
Vek
Od 7 do 12 rokov
Počet hodín
1-4 týždne
Dĺžka hodiny
4-5 hodín denne

Počas kurzu English trough Drama sa deti učia a precvičujú si hovorenú angličtinu prezentovaním klasickej rozprávky v zábavných a moderných verziách v štýle britskej pantomímy, s divokými kostýmami a groteskným humorom. Príjemný obsah tohto kurzu a naučené dramatické techniky pomáhajú deťom prekonávať akékoľvek zábrany, ktoré môžu mať v rozprávaní sa po anglicky a taktiež im dávajú priestor na to, aby zažiarili ako hviezda.

English trough Drama sa vyučuje 4 až 5 hodín denne v priebehu 1 až 4 týždňov v rámci školských prázdnin.