Prázdninové kurzy pre tínedžerov (12-19)
Najbližšia jazyková škola Helen Doron vám pomôže vybrať najvhodnejší kurz pre vaše dieťa.
 Helen Doron's Cool Summer
Helen Doron's Cool Summer

Študenti kurzu Helen Doron’s Cool Summer zdokonaľujú svoje hovorené aj písané zručnosti v angličtine prostredníctvom skvelej hudby, techniky mind mapy a učenia sa o rôznych kultúrach a krajinách.

Cool Summer učí o akceptácii, rešpekte a tolerancii a má tri hlavné ciele:

Ciele

  • vytvoriť prostredie, v ktorom môžu tínedžeri z rôznych prostredí študovať a vzájomne spolupracovať, aby sa podporilo lepšie porozumenie rôznych ľudí a ich kultúr
  • zlepšiť vyjadrovacie schopnosti v angličtine – písomné a verbálne
  • zažiť jedinečné prostredie svojho táboriska

Od prvého dňa budú študenti povzbudzovaní, aby sa zapojili do činností, ktoré im umožňujú vzájomne sa spoznať.

Počas stretnutí sa študenti spoznávajú a objavujú rozdiely a podobnosti medzi sebou a ostatnými dospievajúcimi v tábore. Súčasťou je stretnutie zamerané na štyri rôzne svetové kultúry, ktoré poskytne informácie o ľuďoch a ich spôsobe života, ktorý mládež zatiaľ nepoznala.

Vek
11-16
Počet hodín
1 týždeň
Dĺžka hodiny
1,5 až 5 hodín denne
Vek
11-16
Počet hodín
1 týždeň
Dĺžka hodiny
1,5 až 5 hodín denne

Cool Summer učí o akceptácii, rešpekte a tolerancii a má tri hlavné ciele:

Ciele

  • vytvoriť prostredie, v ktorom môžu tínedžeri z rôznych prostredí študovať a vzájomne spolupracovať, aby sa podporilo lepšie porozumenie rôznych ľudí a ich kultúr
  • zlepšiť vyjadrovacie schopnosti v angličtine – písomné a verbálne
  • zažiť jedinečné prostredie svojho táboriska

Od prvého dňa budú študenti povzbudzovaní, aby sa zapojili do činností, ktoré im umožňujú vzájomne sa spoznať.

Počas stretnutí sa študenti spoznávajú a objavujú rozdiely a podobnosti medzi sebou a ostatnými dospievajúcimi v tábore. Súčasťou je stretnutie zamerané na štyri rôzne svetové kultúry, ktoré poskytne informácie o ľuďoch a ich spôsobe života, ktorý mládež zatiaľ nepoznala.