Prázdninové kurzy pre deti (3-9)
Najbližšia jazyková škola Helen Doron vám pomôže vybrať najvhodnejší kurz pre vaše dieťa.
Holiday Fun with Flupe
Holiday Fun with Flupe

Školské prázdniny a prázdniny materských škôl sú ideálnym časom pre deti, aby sa sústredili na učenie sa angličtiny hravou formou.

Školské prázdniny a prázdniny materských škôl sú ideálnym časom pre deti, aby sa sústredili na učenie sa angličtiny hravou formou. V kurze Holiday Fun with Flupe sa Vaše dieťa vo veku 3 až 6 rokov naučí a precvičí angličtinu pomocou dvoch animovaných epizód Fun with Flupe, taktiež sa zabaví pri hraní sa zábavných hier, spievaní piesní a výtvarných činností v anglicky hovoriacom prostredí.

Intenzívna štruktúra tohto kurzu pomôže Vášmu dieťaťu udržať to, čo sa naučilo, ako aj pripraviť ho na štúdium angličtiny v škole. Deti majú takú obrovskú zábavu na kurze Holiday Fun with Flupe, že si sotva všimnú, koľko sa naučia a s ľahkosťou rozprávajú anglicky. Počas kurzu sú deti šťastné a zamestnané a zároveň budú konštruktívne tráviť prázdniny.

Vek
Od 3 do 6 rokov
Počet hodín
1-2 týždne
Dĺžka hodiny
4-5 hodín denne
Vek
Od 3 do 6 rokov
Počet hodín
1-2 týždne
Dĺžka hodiny
4-5 hodín denne

Školské prázdniny a prázdniny materských škôl sú ideálnym časom pre deti, aby sa sústredili na učenie sa angličtiny hravou formou. V kurze Holiday Fun with Flupe sa Vaše dieťa vo veku 3 až 6 rokov naučí a precvičí angličtinu pomocou dvoch animovaných epizód Fun with Flupe, taktiež sa zabaví pri hraní sa zábavných hier, spievaní piesní a výtvarných činností v anglicky hovoriacom prostredí.

Intenzívna štruktúra tohto kurzu pomôže Vášmu dieťaťu udržať to, čo sa naučilo, ako aj pripraviť ho na štúdium angličtiny v škole. Deti majú takú obrovskú zábavu na kurze Holiday Fun with Flupe, že si sotva všimnú, koľko sa naučia a s ľahkosťou rozprávajú anglicky. Počas kurzu sú deti šťastné a zamestnané a zároveň budú konštruktívne tráviť prázdniny.