Účinok hudby

Dôležitosť pesničiek v metodike Helen Doron Dôležitosť začleňovania pesničiek do našej výučby bola preskúmaná a zdokumentovaná po celom svete. Hudba má obrovskú silu a už dlho sa o nej vie, že má zásadné účinky na mozog. Štúdie ukazujú, že počúvanie hudby môže prispieť

Čítať viac

Účinok hudby

Americká vs. Britská angličtina

Medzi osobami hovoriacimi americkou a britskou angličtinou často dochádza k mnohým vtipným nedorozumeniam. Ľudia v Spojenom kráľovstve považujú spôsob, akým Američania hovoria, za celkom vtipný a opak je tiež pravdou. Odkedy britskí priekopníci priniesli pred stovkami rokov do Nového sveta nový jazyk,

Čítať viac

Nové slová a frázy

Do anglického jazyka sú neustále zavádzané nové slová, ktoré sa nakoniec pridajú do slovníkov a stanú sa súčasťou našej každodennej slovnej zásoby. Všetky významnejšie anglické slovníky nedávno pridali špeciálne aktualizácie súvisiace s koronavírusom, ktoré nám poskytujú zbežný pohľad na to, ako sa

Čítať viac

Nové slová a frázy

Kto pozná význam?

Rozumeli by dnešní tínedžeri týmto slovám, ktoré boli populárne v 80. rokoch? Čo znamenajú tieto slová alebo frázy a čo by sme dnes namiesto nich povedali? Pamätajte, že niektoré z nich sa stále používajú, ale líšia sa od týchto slangových použití z

Čítať viac

Kto pozná význam?