Angličtina pre deti
 • English for Kids at Helen Doron EnglishEnglish for Kids at Helen Doron English
  Angličtina pre deti

  Študenti Helen Doron sa zabávajú a učia angličtinu – všetko v tom istom čase.

  Zistite prečo
 • Free Demo Lesson at Helen Doron EnglishFree Demo Lesson at Helen Doron English
  Vyskúšajte si nás

  Pozývame Vás na ukážkovú hodinu ZDARMA

  Nájdite si vyučovacie centrum
 

Na tradičnej hodine angličtiny dostane dieťa minútu na hovorenie – stále si myslíte, že to stačí?

Zakladateľka a hlavná metodička rovnomennej celosvetovej jazykovej školy angličtiny pre deti, pani Helen Doron, prišla v januári na Slovensko. Dnes vám prinášame záverečnú tretiu časť, v ktorej nám prezradí, či je dobré pri výučbe cudzieho jazyka používať moderné technológie, no tiež prečo tradičné metódy učenia angličtiny nemôžu fungovať:

Helen, po tých vyše 30 rokoch úspešného fungovania ste nepochybne obklopená kompetentným tímom. Koľko času denne v priemere sama venujete Helen Doron English? A koľko má ten základný tím členov?

V základnom tíme je nás 120. Osobne sa venujem angličtine Helen Doron v priemere 14 hodín denne.

Koľko jazykov sama ovládate?

Hovorím plynulo po anglicky, francúzsky a hebrejsky a zvládam základnú konverzáciu v nemčine.

Moderné technológie, najmä v tomto miléniu, čoraz významnejšie vstupujú do našich životov. Metóda Helen Doron English v tomto smere kráča s dobou napríklad prostredníctvom rôznych zábavných a zároveň edukačných aplikácií a hier. Aký je váš pohľad na digitálnu éru?

Je to zábava i prínos k vzdelávaciemu procesu. Vnímam tieto možnosti ako skvelý doplnok, ale zároveň zastávam názor, že nemôžu úplne nahradiť priame podnety pri vyučovaní tvárou v tvár.

Dbáte pri stanovovaní konceptov na to, aby súčasťou výučby či sprievodných aktivít typu letných táborov bolo aj zdôrazňovanie a posilňovanie hodnôt ako ľudskosť, otvorenosť, empatia, štedrosť, rovnosť príležitostí?

Už od začiatku patríme k lídrom zavádzania moderných výchovných prístupov a nepretržite vyznávame dôležitosť vzdelania ako platformy pre humanitu. Zastávame hodnoty, ktoré sú v súlade s edukáciou pre 21. storočie. Moja odpoveď teda je, že: úplne samozrejme kladieme akcent práve na takéto hodnoty a vštepujeme ich deťom.

Čo by ste odkázali rodičom, ktorí sa spoliehajú na to, že ich dieťa sa dostatočne naučí cudzí jazyk, konkrétne angličtinu, v rámci školy a nepotrebuje prídavný jazykový kurz?

Je veľmi ťažké naučiť sa dobre komunikovať v nejakom cudzom jazyku bez sprievodných jazykových kurzov. Väčšina lekcií angličtiny v tradičnej škole má 40-45 minút pre 20-30 detí súčasne. Aj v prípade, že by žiaci boli dokonale disciplinovaní, nedostali by viac ako jednu minútu na rozprávanie pre každého z nich. Je teda zrejmé, že deti si nemôžu skutočne precvičovať hovorenú angličtinu v klasickej triede. Zatiaľ čo niektoré deti zažívajú kontakt s kamarátmi z iných krajín, cestujú alebo majú rodičov aktívne podporujúcich výučbu jazykov už vo veľmi mladom veku, veľká väčšina detí naozaj potrebuje doplnkové jazykové vzdelávanie.

A ak by ste v rámci toho mali odporučiť práve vašu metódu, aké argumenty by ste použili?

Náš systém výučby angličtiny pre deti Helen Doron English je veľmi odlišný od iných metód. Je bohatý na obsah a extrémne výdatný. Naši učitelia majú jasne stanovené metodické plány a angličtina sa vyučuje prostredníctvom hier, aktivít a pohybu. Týka sa to aj starších detí, ktoré síce prevažne čítajú a píšu, aj to však realizujeme zábavným interaktívnym spôsobom.

Chceli by ste, aby vaše dieťa ovládalo plynule angličtinu hravo a bez stresu? Prihláste sa na ukážkovú hodinu zadarmo. Stačí si len vyhľadať najvhodnejšiu pobočku Helen Doron Slovakia z našich 46 centier a dohodnúť si s lokálnym tímom detaily. Tešíme sa na vás!