Angličtina pre deti
 

Otázky a odpovede rodičom

 • Kedy by sa deti mali začať učiť angličtinu?

  Čím skôr dieťa začne, tým ľahšie je preň stotožniť sa s cudzím jazykom, ak mu bude vystavované pravidelne. Štúdiá dokazujú, že čím skôr bábätko začne počúvať cudziu reč, tým lepšia bude jeho výslovnosť a gramatika, keď vyrastie. V Helen Doron English začíname s Baby´s Best Start, kurzom pre batoľatá s rodičmi od 3 mesiacov veku. Tieto veľmi malé bábätká ešte úplne nerozumejú, čo sa im hovorí, ale už nasávajú zvuky a intonáciu v angličtine presne tak, ako sa to učia v ich vlastnej materinskej reči.

  Aj keď kedysi sa verilo, že deti v mladom veku nemajú kapacitu naučiť sa viac ako jeden jazyk, my už vieme, že opak je pravdou. Do veku 6 rokov je detská myseľ naprogramovaná na učenie jazykov. Učenie sa viac ako jednej reči od útleho detstva rozširuje mentálne schopnosti dieťaťa nielen v oblastiach učenia sa nového jazyka, ale i vo všeobecnom učení a osvojovaní si nových skúseností.

 • Počul som, že metóda Helen Doron učí deti prirodzene. Čo to znamená?

  Deti v mladom veku sa od narodenia učia počúvaním a napodobňovaním ľudí, s ktorými sú v kontakte. Majú možnosť denne sa zlepšovať pomocou sústavného opakovania nových zvukov, slabík, slovíčok a nakoniec aj viet. Všetko toto je povzbudzované prirodzeným entuziazmom rodičov a ostatných milujúcich členov rodiny, čo posilňuje túžbu dieťaťa pokračovať. Od veku 2 – 3 rokov deti voľne komunikujú v ich rodnom jazyku. Toto je prirodzený spôsob, ako sa naučiť reč. Metóda Helen Doron na učenie angličtiny imituje tento prirodzený proces osvojovania jazyka opakovaným počúvaním a pozitívnou spätnou väzbou v bezpečnom a útulnom prostredí.

 • Čo je Helen Doron English skúsenosť a prečo by som si to mal vybrať pre svoje dieťa?

  Je šesť dobrých dôvodov, prečo si vybrať Helen Doron English pre Vaše dieťa:

  1. Opakované domáce počúvanie angličtiny spolu s pozitívnou spätnou väzbou počas hodín vedie deti k rýchlemu úspechu. Motivuje ich to pokračovať v napredovaní, a čo je najdôležitejšie, ZBOŽŇUJÚ to!

  2. Vyučovacia metóda Helen Doron berie na vedomie jedinečné štýly učenia detí a využíva hru, pohyb, hudbu a množstvo zábavy na maximalizovanie prirodzenej lásky detí k učeniu a tendencie nasávať jazyky.

  3. Helen Doron English ponúka najkompletnejšiu skúsenosť v učení angličtiny v odvetví vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka. Žiadna iná inštitúcia, ktorá vyučuje angličtinu ako cudzí jazyk, neponúka tú istú top kvalitu, veku primerané materiály pre kompletné rozmedzie veku – od 3 mesiacov do 19 rokov – ako my. Aj keď je vždy lepšie začať s angličtinou čo najskôr a zlepšovať sa postupne kurzami, mladí študenti sa môžu pripojiť v akomkoľvek veku a získať ohromný úžitok z metódy Helen Doron.

  4. Helen Doron English kurzy sú vyučované v malých skupinkách 4 – 8 študentov. Umožňuje to získať to najlepšie z oboch strán. Na jednej strane študenti získavajú výhodu skupinovej interakcie, na rozdiel od súkromného doučovania. Na strane druhej, malé skupinky umožňujú osobitú pozornosť a množstvo individuálnej komunikácie medzi študentmi.

  5. Helen Doron učitelia sú nesporne jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo si pre svoje dieťa vybrať vyučovacie centrum Helen Doron. Všetci Helen Doron učitelia prešli prísnym školením, kde sa do detailu naučili metodiku, a sú školení na používanie nášho odborného, patentovaného učebného materiálu. Taktiež navštevujú pravidelné semináre, takže sa podieľajú na najnovších pedagogických vývojoch Helen Doron. Helen Doron učitelia sa považujú za tých najlepších v sektore vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka.

  6. Posledný, ale to neznamená, že najmenej dôležitý, dôvod pre výber Helen Doron, je rýchly pokrok, ktorý deti spravia v ich štúdiu anglického jazyka – a krásny prízvuk, ktorým hovoria. Toto je vlastnosť všetkých dôvodov, ktoré boli spomenuté a zhrnuté ako skúsenosť s Helen Doron English.

 • Čo konkrétne je domáce počúvanie v pozadí a čo musím pre to urobiť?

  Kľúčovým prvkom metódy Helen Doron je domáce počúvanie v pozadí, optimálne dvakrát denne po 15 – 25 minút. Poskytuje to stále vystavenie sa angličtine, ktoré je v tomto mladom veku také dôležité. Ak zapíšete svoje dieťa na Helen Doron kurz, spolu s ostatnými materiálmi z kurzu obdržíte aj CDčka, ktoré sa majú každý deň počúvať. Dieťa netreba nútiť sústrediť sa na počúvanie hudby a príbehov. Počúvanie v pozadí je práve také – zvuky a rytmus jazyka je nasávaný prirodzene v pozadí. Odporúčame púšťať CDčka počas denných rituálov ako je obliekanie, kúpanie a cestovanie v aute. CDčka by nemali byť počúvané počas pozerania televízie alebo počas rozhovoru pri jedle.

 • Prečo opakované počúvanie v pozadí funguje?

  Pretože opakovanie prináša mladým ľuďom úspech. Milujú počúvanie rovnakého príbehu stále dokola. V tom istom zmysle zbožňujú počúvanie CDčiek donekonečna. Rodičia môžu byť z toho unavení, ale deti nie sú! Všetky kurzy Helen Doron English sú sformované tak, aby ich vtiahli do deja. Študenti počúvajú CDčka dvakrát denne, kým sa hrajú, obliekajú a idú spať. Opakované počúvanie v pozadí je najúčinnejšie, keď sa angličtinou doma nerozpráva.

 • Click to expand

  Deti sa začínajú učiť od chvíle narodenia, a možno aj skôr.  Bábätká predtým, než sú schopné rozprávať, nasávajú zvuky a intonáciu, ktorú budú potrebovať na vytváranie slov, až budú pripravené.

 • Ako rýchlo uvidím výsledky?

  Rodičia často oznamujú, že vplyv hodín vo vyučovacom centre a opakovaného domáceho počúvania vidia okamžite. Každé dieťa je očividne jedinečné a osvojuje si jazyky svojím vlastným tempom. Vedecký výskum zaznamenal, že bilinguálne deti sa môžu začať slovne vyjadrovať o čosi neskôr ako ich jednojazyční rovesníci. Je ale tiež bežným poznatkom, že dvojjazyčne hovoriaci ľudia veľmi rýchlo doženú a prekonajú svojich kamarátov.

 • Sú hodiny raz za týždeň dostatočné?

  Spoluprácou učiteľa a dieťaťa v triede raz týždenne sa význam slov počúvaných doma počas týždňa stáva jasným. Domáce počúvanie v pozadí, doplnené skupinovou interakciou, je podstatou učenia angličtiny prirodzenou metódou Helen Doron English.

 • Sú vyučovacie hodiny len v angličtine?

  Áno, hodiny sú vedené výlučne v angličtine. Tento štýl učenia jazyka sa nazýva imerzívna metóda. Na toto pravidlo sú výnimky, napríklad keď nastane v triede nejaká krízová situácia.

 • Potrebujem vedieť po anglicky?

  Nie, pre rodičov nie je nutné ovládať angličtinu, aby ich deti boli úspešné v učení sa po anglicky. Je tu však požiadavka na rodičov, aby denne deťom púšťali CDčka Helen Doron English.

 • Kedy by deti mali začať s učením sa anglickej gramatiky systematickým spôsobom?

  Z výskumu vieme, že do veku 7 rokov sa deti ľahko naučia mnoho rečí , ktorými sa na nich rozpráva alebo spieva. Prirodzene nasávajú gramatiku, ktorej potrebujú porozumieť a komunikovať v nej.

  V English for All Children nie sú gramatické cvičenia. Gramatika je učená opakovaným počúvaním a ústnym používaním tak, ako si to dieťa osvojuje v jeho materinskej reči. Dôraz je kladený na to, aby sa deti zabávali a učili sa angličtinu prirodzene v rozhovoroch.

 • Ktorým kurzom Helen Doron English by malo moje dieťa začať?

  Je viac možností, aký kurz je vhodný ako začiatočný pre Vaše dieťa. Odporúčame prebrať to s manažérom alebo učiteľom z Vášho miestneho vyučovacieho centra Helen Doron. Spolu preberiete predchádzajúcu skúsenosť dieťaťa s angličtinou, úroveň ostatných študentov v jazyku a týždenné učebné rozvrhy.

  Child starts Helen Doron English at:recommended cours
  3 – 24 mesiacovBaby´s Best Start
  2 rokyFun with Flupe
  3 rokyFun with Flupe
  4 rokyFun with Flupe
  5 rokovFun with Flupe
  6 rokovJump with Joey or English for All Children
  7 rokov alebo 2. ročníkJump with Joey or English for All Children
  8 rokov alebo 3. ročníkJump with Joey or English for All Children
  9 rokov alebo 4. ročníkJump with Joey or English for All Children
  10 rokov alebo 5. ročníkPaul Ward’s World
  11 rokov alebo 6. ročníkPaul Ward’s World
  12 rokov alebo 7. ročníkPaul Ward’s World and the Treasure
  13 rokov alebo 8. ročníkTeen English
  14 rokov alebo 9. ročníkTeen English
  15 rokovTeen English