Angličtina pre deti
 • English for Kids at Helen Doron EnglishEnglish for Kids at Helen Doron English
  Angličtina pre deti

  Študenti Helen Doron sa zabávajú a učia angličtinu – všetko v tom istom čase.

  Zistite prečo
 • Free Demo Lesson at Helen Doron EnglishFree Demo Lesson at Helen Doron English
  Vyskúšajte si nás

  Pozývame Vás na ukážkovú hodinu ZDARMA

  Nájdite si vyučovacie centrum
 

Helen Doron nie je len o výučbe cudzieho jazyka, ponúka ešte niečo navyše.

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie – dáme si záležať na každom detaile. Nezanedbávame nič od zdravej a vyváženej stravy až po hračky a drobnosti, ktoré majú nie len zábavnú ale aj náučnú funkciu, pretože chceme dať naším deťom „niečo viac“. Chceme, aby z našej ratolesti vyrástol sebavedomý a čestný človek a podľa toho sa ho snažíme aj vychovávať.

Na zdravý rast detí vplývame však nie len my, ale aj okolie, v ktorom sa naše dieťa pohybuje- či už jeho názory a návyky formujú kamaráti v materskej škole, pedagógovia, starí rodičia…

Najmä v súčasnej dobe vidíme mnoho ľudí, ktorí majú problémy presadiť sa v živote- či už v pracovnej oblasti, alebo v partnerských vzťahoch či sociálnych komunitách. Na tomto príklade chcem poukázať na fakt, akú dôležitú úlohu zohrávajú rodičia a blízki ľudia pri formovaní zdravého sebavedomia dieťaťa.

Nedávne kurzy Helen Doron, ktoré so synom Matúšom navštevujem túto skutočnosť opäť len potvrdili. Hoci Matúš patrí skôr k tým deťom, ktoré sa aj na kurzoch Helen Doron prejavujú menej aktívne, všimla som si, akou veľkou motiváciou je preňho pochvala od dospelého. Vo svojom poslednom článku som hovorila o Helen Doron ako o efektívnej, prirodzenej metóde výučby cudzieho jazyka, ktorá rozvíja vedomosti a schopnosti detí.

Metóda Helen Doron prináša však ešte viac- nie len že v deťoch pestuje pozitívny prístup k učeniu, vzdelávaniu a cudzím jazykom, ale má zásluhu aj na formovaní zdravého sebavedomia dieťaťa. Interakcia detí je každým kurzom intenzívnejšia, pretože metóda Helen Doron vie, akým spôsobom je dobré deti motivovať učiť sa a zapájať sa do kolektívu.

Po každej správnej odpovedi, pri každej reakcii je dieťa pochválené, čím si buduje zdravé sebavedomie a učí sa sebaprezentácii prostredníctvom komunikácie a verejného vystupovania v spoločnosti.

Verím, že aj taká drobnosť, ako je pochvala od vyučujúceho na kurzoch Helen Doron prispieva k tomu, že sa raz môj syn bude vo svete „vedieť predať.“

Mgr. Silvia Langermann, Ltc.,

psychologička, life coach