Angličtina pre deti
 • English for Kids at Helen Doron EnglishEnglish for Kids at Helen Doron English
  Angličtina pre deti

  Študenti Helen Doron sa zabávajú a učia angličtinu – všetko v tom istom čase.

  Zistite prečo
 • Free Demo Lesson at Helen Doron EnglishFree Demo Lesson at Helen Doron English
  Vyskúšajte si nás

  Pozývame Vás na ukážkovú hodinu ZDARMA

  Nájdite si vyučovacie centrum
 

45 minút pre lepší štart do školy

O chvíľu nás čakajú zápisy budúcich prváčikov a tak by vaše deti mali mať dostatok pozitívnej motivácie, aby sa začali do školy tešiť. Veď sa naučia nielen nové veci – čítať, počítať, písať, ale najmä stretnú nových kamarátov. Čaká ich toho skutočne dosť, preto by sme im to my, rodičia, mali čo najviac uľahčiť – nielen ich pozitívne motivovať, ale aj viesť k správnemu rozvoju všetkých ich zručností, ktoré budú v škole potrebovať.

Neváhajte využiť nadchádzajúce voľné chvíle pracovných dní, no najmä víkendy a podporte ich kreativitu na rozvoj grafomotorických a kognitívnych schopností. Sú určite lepšou alternatívou k nadmernému pozeraniu televízie, či hrám na tablete alebo mobile. Ak vám však nezostáva veľa času a chcete, aby sa vaše dieťatko rozvíjalo po všetkých stránkach a získalo aj čosi navyše, prihláste ich do jazykovej školy Helen Doron.

„Prieskumy dokazujú, že imitácia spôsobu osvojovania si cudzieho jazyka ako toho materinského, ruka v ruke s učením cez všetky zmysly, interaktivitou, zapojením detí cez hru a osobné zážitky, pesničky, riekanky či tanec, vedie u dieťaťa k rýchlemu si osvojovaniu angličtiny, no tiež k zdokonaleniu sa v ďalších zručnostiach,“ objasňuje psychologička Mgr. Silvia Langermann.

Hodiny angličtiny Helen Doron začínajú nenásilným zopakovaním učiva, ktoré slúži na pozitívne upevňovanie vedomostí a to cez riekanky, pesničky a podobne. Pokračuje sa novou látkou – cez hru a zábavu. Tu ide o porozumenie preberaného učiva práve cez rozvoj grafomotorických činností – nalepovanie samolepiek, vyfarbovanie, vystrihovanie, prirodzené počítanie, usporiadavanie, ale aj tanec, pohyb a prácu s výukovými kartičkami a ďalšími interaktívnymi materiálmi. Celá hodina prebieha kreatívnou hrou a zapojením všetkých zmyslov dieťaťa. Využíva sa tiež opakovaný posluch a pozitívne upevňovanie vedomostí. Na kurzoch jazykovej školy Helen Doron detičky robia aj cvičenia Brain Jog – ide o rozcvičku mozgu, ktorá kopíruje vek detí a charakter daného kurzu.

45 minút prebehne raz – dva, takže sa dieťatko na ďalšiu hodinu veľmi teší. Doma ich čaká interaktívne výučbové DVD, CD, ale tiež možnosť využívať detský kútik Helen Doron s množstvom online aktivít, ktoré sú zábavné, edukatívne a pomáhajú malým študentom zlepšiť sa v angličtine aj doma.

„V deťoch podnecujeme kreativitu a kreativita má veľa ďalších nesporných výhod. Zlepší sa ich jemná aj hrubá motorika, rozšíria sa im komunikačné schopnosti aj koncentrácia, budú trpezlivejšie a čo je najdôležitejšie – vďaka týmto zručnostiam budú deti sebavedomejšie a navyše sa na našich hodinách aj dobre zabavia. Na rozvoj grafomotorických, kognitívnych a komunikačných zručností sa zameriavame vo všetkých našich kurzoch angličtiny,“ hovorí Katalin Deák, metodologička angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 19 rokov a dodáva „Na každú vekovú kategóriu aj jazykovú úroveň máme pripravené špeciálne výučbové materiály, stačí sa len prihlásiť na ukážkovú hodinu zadarmo a osobne sa presvedčiť.“

Benefity výučby na kurzoch Helen Doron

 1. Prirodzené prijatie druhého jazyka – je to hra, nie učenie
 2. Pozitívna motivácia bez nátlaku a skúšania
 3. Ľahká a prirodzená komunikácia v angličtine
 4. Pesničky, rytmus a rým uľahčujú zapamätanie slov, fráz a štruktúr
 5. Slovná zásoba sa rozvíja postupne, fixuje sa kontinuálne a trvale
 6. Brain Jog – gymnastika mysle podporuje myslenie a koordináciu
 7. Motivácia učiť sa, pretože sa deti na hodinu tešia
 8. Rozvoj správnej výslovnosti a pamäte
 9. Zdokonalenie kognitívnych, grafomotorických zručností a tvorivého myslenia
 10. Učenie k trpezlivosti, sebavedomá komunikácia s inými ľuďmi